Kontakt oss

Fagområder

Ansatte

Om oss

Artikler

Arbeidsrett

Våre advokater gir bistand og rådgivning både til arbeidsgivere av ulik størrelse og arbeidstakere. Våre advokater er opptatt av gode løsninger og ryddige prosesser, og ved å involvere oss tidlig unngår man som regel at tvisten havner i domstolene.

Utarbeidelse av ansettelsesavtaler er et praktisk eksempel hvor mange arbeidsgivere trenger bistand. Arbeidsgivere lurer ofte på om det er konkrete krav de bør stille i kontrakten, om de trenger konkurranseklausuler og om slike klausuler er tillatt.

Bistand til arbeidsgivere med ansatte som ikke utfører arbeidsoppgavene sine tilfredsstillende kommer ofte opp i praksis. I disse situasjonene gir vi råd til arbeidsgiverne om hvordan de bør gå frem, hva de bør og ikke bør gjøre, når de kan gi ansatte en advarsel og i hvilke tilfeller de kan vurdere oppsigelse. Vi hjelper også til å vurdere om arbeidsgivers sak er sterk nok til at den i verste fall tåler en rettslig prosess.

Enkelte arbeidsgivere havner i en situasjon der de blir nødt til å vurdere nedbemanning og/eller permittering. I slike tilfeller kan våre advokater bistå arbeidsgiver gjennom et omfattende regelverk med flere fallgruver.

Arbeidsgivere plikter å ha rutiner for varsling ved kritikkverdige forhold i bedriften. Våre advokater bistår bedrifter med å utarbeide slike rutiner og retningslinjer. Videre bistår vi arbeidsgivere med rådgivning i spørsmål om bonusordninger, ferie, arbeidstid og lignende.

For arbeidstakere gir vi råd og bistand innenfor blant annet spørsmål om lønn og ferie, oppsigelsessaker, midlertidige ansettelser og saker om konflikter på arbeidsplassen.

Selv om vi alltid forsøker løse saken gjennom forlik når det er i klientens interesse, prosederer vi jevnlig saker for domstolene. Det er nesten alltid rettsmekling i slike saker og derfor relativt lav risiko forbundet med en slik prosess. Vi tar alltid beslutninger om prosess i nært samarbeid med klient, og vurderer hva som er den beste løsningen på ethvert trinn av saken.

© Copyright Legal24 Advokatfirma AS

Postadresse: Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo

Personvern