Kontakt oss

Fagområder

Ansatte

Om oss

Artikler

Artikler og nyheter

Se siste nytt og fagartikler fra Legal24 advokatfirma.

Ny konsernsjef i Alt Legalt

Tonje Hovde Skjelbostad tar over som konsernsjef i Alt Legalt 1. mars. Torstein Bae gir seg etter 7,5 år i selskapet.

21/2/2022

Samboeres arverett - Hva har du krav på hvis samboeren din dør?

Dagens arvelov legger ikke opp til automatisk arverett for samboere på lik linje som for ektefeller. I mange tilfeller kreves det arveplanlegging for å sikre hverandre i tilfelle en av dem går bort. Hvordan arven fordeles avhenger i stor grad om man har felles barn, særkullsbarn eller ingen barn.

6/2/2022

Trygg bolighandel med nye regler fra 1. januar 2022

Om de nye reglene for bolighandel.

13/11/2021

Lovendringer ved kjøp og salg av bolig

Kjøp og salg av bolig er de største transaksjonene folk flest gjør i løpet av livet. Har du planer om å kjøpe eller selge bolig? Da kan det være hensiktsmessig å være oppmerksom på lovendringene som trer i kraft på nyåret.

6/5/2021

Slik unngår du kalddusj når fakturaen kommer

Håndverkertjenester forårsaker mye frustrasjon, ikke minst når fakturaene kommer. Bare siden 2010 har Forbrukerklageutvalget behandlet nesten 2 000 klager på håndverkere.

10/2/2021

Privat bilsalg via forhandler

Ved å selge bilen via profesjonell part kan man tro at man samtidig minsker eget selgeransvar og økonomisk risiko. Dessverre kan det motsatte bli tilfellet. Ved å engasjere en forhandler som mellommann blir ditt selgeransvar større og kjøpers rettigheter bedre enn hvis du hadde droppet den profesjonelle mellommannen.

3/2/2021

Skader ved boligkjøp

De fleste eiendomsoverdragelser skjer i dag med et «som den er»-forbehold etter avhendingslova § 3-9. Det vil si at kjøper påtar seg risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler ved boligen. Kjøper har likevel krav på å overta boligen i samme stand som på visning, som vil si at selger bærer ansvaret for nye skader som oppstår mellom visning og overtakelsen. Men, hvem bærer risikoen dersom det oppstår nye skader i mellomperioden som skyldes skjulte feil?

1/1/2021

Ny arvelov – de viktigste endringene

Ny arvelov trådte i kraft 1. januar i år og avløste arveloven fra 1972. Behovet for ny lov er blant annet begrunnet med store endringer i samlivsformer. Ekteskapet er ikke lenger enerådende, andelen samboere øker og det samme gjelder andelen enslige. Stadig flere har mer enn ett samliv gjennom livet og flere har mer enn ett kull barn. I det følgende redegjøres kort for de viktigste endringene i den nye loven, og kort om de mest etterspurte reglene om arv.

1/0/2021

Klage til selger etter bilkjøp?

Kjøp av bil er for de fleste en kostbar investering. Det kan derfor være frustrerende dersom det viser seg at bilen lider av mangler. I mange tilfeller kan selgeren stilles til ansvar for feilene. Denne artikkelen gjennomgår hvilke rettigheter du som bilkjøper har i møte med selger.

2/7/2020

Arveplanlegging i lys av den nye arveloven

Dersom du skal bestemme hva som skal skje med dine verdier og eiendeler ved din død, og dette avviker fra arvelovens regler, må du opprette et testament. Et testament må opprettes i bestemte former for å være gyldig. Videre setter arveloven begrensninger for hva som gyldig kan bestemmes i et testament. Dette er bakgrunnen for at mange ønsker advokatbistand ved opprettelse av testament.

5/0/2020

Eierforhold under samboerskap

Det er svært vanlig i Norge i dag at kjærester lever sammen uten å være gift. Dette gjelder spesielt unge i nyetablerte parforhold, der samboerskap i dag er hovedregelen. Gjennom de siste 20-30 årene har det skjedd en utvikling i samfunnet, der vi nå ser at også voksne og mer etablerte par velger å leve i ugift samliv. Dette kan gi noen utfordringer når det gjelder økonomi og eierforhold.

4/7/2019

© Copyright Legal24 Advokatfirma AS

Postadresse: Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo

Personvern