Kontakt oss

Fagområder

Ansatte

Om oss

Artikler

Kontraktsrett

Våre advokater bistår små og mellomstore bedrifter innen alle sider av kontraktsretten.

Kontrakter mellom næringsdrivende har de seneste årene blitt stadig mer kompliserte, blant annet fordi flere kontraktsmotparter er utenlandske og mange kontrakter utformes på engelsk. En god og tydelig kontrakt er viktig for å sikre din bedrifts interesser, opprettholde gode relasjoner med kontraktsmotparter og for å unngå konflikter. Vi bistår din bedrift i å finne balanserte og rimelige løsninger.

Våre advokater kan bistå i alle faser i kontraktsforholdet; med forhandlinger i forkant av kontraktsinngåelsen, med utforming av selve kontrakten og i eventuelle reforhandlinger. Blant det som bør reguleres i en kontrakt er partenes forpliktelser og konsekvensene av et eventuelt mislighold av disse forpliktelsene.

Hr du allerede et kontraktsforslag, kan våre advokater gjennomgå kontrakten og kvalitetssikre at den i tilstrekkelig grad ivaretar din bedrifts interesser, samt at den er i tråd med gjeldende lover og regler.

Våre advokater bistår også i situasjoner der en kontraktspart ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen. I slike tilfeller kan det for eksempel være aktuelt å fremme et erstatningskrav.

Næringsdrivende har ikke samme vern og beskyttelse som forbrukere har. Som profesjonell part er det forventet at du kan ivareta dine egne interesser, og du er som hovedregel bundet av de avtalene du signerer på. For næringsdrivende er det derfor særlig viktig med konsultasjon med en spesialist i forkant av en kontraktsignering. Vi hjelper deg i denne prosessen.

© Copyright Legal24 Advokatfirma AS

Postadresse: Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo

Personvern