Kontakt oss

Fagområder

Ansatte

Om oss

Artikler

Kjøp og pengekrav

Våre advokater bistår regelmessig i tvister i forbindelse med kjøp av varer og tjenester.

Det er ikke alltid kjøp av varer og tjenester blir slik man hadde sett for seg. Bilen er ikke som forventet, og det oppstår spørsmål om hva som kan kreves av selger. Samme problemstillinger kan oppstå ved kjøp av motorsykkel, campingvogn, vannscooter eller båt.

Kjøp av håndverkertjenester, kjøkkeninventar og andre kostbare løsøregjenstander gjelder ofte store beløp. Er du er misfornøyd med varen eller tjenesten, er det lurt å bruke en dyktig advokat for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.

Kjøpsretten regulerer kjøpers og selgers rettigheter og plikter etter kjøpsavtalen. Felles for kjøp av varer og tjenester er at kjøper må reklamere til selger raskt etter at vedkommende oppdager feil ved varen eller tjenesten. Dersom kjøper venter for lenge med å gi beskjed til selger, taper kjøper i utgangspunktet sin rett til å rette krav mot selger.

Har du som privatperson bestilt noe fra en profesjonell aktør, har du oftest ekstra rettigheter som forbruker. Dette gjelder også ved bestilling av reiser som fly og pakkereiser. Som forbruker har du også angrerett ved netthandel og telefonsalg. Dette er rettigheter mange ikke er klar over og som våre advokater kan gi veiledning om.

Ved mangelfull vare eller tjeneste kan kjøper ha krav på retting av feilen, prisavslag eller heving av kjøpet. Selger på sin side har ofte rett til å reparere eller rette gjenstanden eller det utførte arbeidet. Omlevering, det vil si å erstatte varen med en annen, tilsvarende vare, kan også være aktuelt. Vi bistår både kjøper- og selgersiden med å vurdere hver enkelt sak og gir veiledning for prosessen videre.

I tvist som gjelder kjøp har man ofte mulighet til å få dekket deler av advokatsalæret gjennom rettshjelpsdekningen i sin innbo- eller bilforsikring. Vi søker kostnadsfritt om rettshjelpsdekning i saker der dette er aktuelt.

Pengekrav omfatter private lån og andre betalingstvister. Den som yter kreditt, bør sørge for best mulig sikkerhet dersom lånet misligholdes. For den som har lånt penger kan det bli et spørsmål om hvordan en skal komme seg ut av gjeldsproblemer. Våre advokater bistår i begge tilfeller.

© Copyright Legal24 Advokatfirma AS

Postadresse: Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo

Personvern