Kontakt oss

Fagområder

Ansatte

Om oss

Artikler

Barnerett

Våre advokater kan bistå i foreldretvister etter barneloven og i barnevernssaker.

Ved samlivsbrudd er man ofte uenig om hvor barnet skal ha bostedsadresse, hvilken forelder som skal ha foreldreansvaret og hvilket samvær som er til barnets beste. Vi bistår med kommunikasjon med den andre parten og med utforming av avtaler om samvær og bosted. Har du mottatt en samværsavtale fra din ekspartner og er usikker på om du skal godta tilbudet, kan vi gjennomgå forslaget og gi deg råd. Vi opplever ofte at foreldre blir enige om en samværsavtale med bistand fra oss, og vi hjelper også til med endring av samværsavtaler. Vi bistår til enhver tid en rekke foreldre som har pågående saker om samvær, bosted og foreldreansvar for domstolene.

Videre bistår vi i mange andre barnesaker med høyt konfliktnivå. Det gjelder blant annet ved samværssabotasje, i saker hvor det foreligger bekymring til omsorgsevner og der det er utfordringer knyttet til rus, vold og psykisk helse.

Vår erfaring er at mange opplever det å få bistand fra en advokat som betryggende og konfliktdempende. Det er sterke følelser involvert i barnesaker, og det kan være verdifullt med hjelp fra en tredjepart med kjennskap til rettsområdet, samt psykologfaglige anbefalinger. Ved uenighet anbefaler vi at man kontakter advokat så tidlig som mulig etter obligatorisk mekling på familievernkontoret. Vår barnerettsavdeling kan vise til meget gode resultater i rettslige prosesser, og vi opplever stadig at våre klienter får medhold i sitt krav om for eksempel mer omfattende samvær.

I barnevernssaker bistår vi foreldre i forbindelse med innkommet bekymringsmelding og undersøkelse, samt i saker om akuttplassering, omsorgsovertakelse, plassering i institusjon og adopsjon. Vi bistår både i saker hvor det fattes frivillige vedtak, og hvor det er tvang. I barnevernssaker som går ut på tvang, for eksempel akuttplassering eller varsel om omsorgsovertakelse, vil man som foreldre alltid ha krav på fri rettshjelp. Vi anbefaler å engasjere advokat tidlig i prosessen.

© Copyright Legal24 Advokatfirma AS

Postadresse: Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo

Personvern