Kontakt oss

Fagområder

Ansatte

Om oss

Artikler

Tvisteløsning

Våre advokater arbeider bredt med tvisteløsning. Vi bistår blant annet i saker som gjelder tvister ved kjøp og salg, eiendomstvister, nabotvister, uenigheter om arv, tvister mellom samboere, oppløsning av ekteskap, barnefordeling og uenigheter med arbeidsgiver.

De fleste tvister og uenigheter løses ved forhandlinger og mekling utenfor domstolene. Fordelen med et utenrettslig forlik er at klienten sparer tid og raskt kan legge tvisten som har oppstått bak seg. I tillegg unngår man risikoen for å bli idømt motpartens sakskostnader slik man risikerer ved rettslige skritt. Vi vurderer til enhver tid om et utenrettslig forlik er hensiktsmessig og vi presenterer fordeler og ulemper for klienten på en tilgjengelig og tydelig måte.

Noen sakstyper kan avgjøres i uavhengige nemnder. Saker om avtaler om salg mellom forbrukere og næringsdrivende kan tas til Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget, tvister mellom leietakere og huseiere løses ofte i Husleietvistutvalget og Finansklagenemnda behandler klagesaker mot finansselskaper.

I andre tilfeller er det nødvendig med domstolsbehandling av saken for å oppnå et tilfredsstillende resultat. Våre advokater arbeider med saker som behandles i tingretter og lagmannsretter over hele landet.

Mange tvistesaker blir behandlet i forliksrådene. Forliksrådet legger opp til mekling mellom partene, og vi ser ofte at saker blir løst med et hensiktsmessig resultat etter at partene har møtt hverandre ansikt til ansikt. Vi har god erfaring med å utarbeide klager til forliksrådet, med å delta i møtet i forliksrådet eller med å gi råd i forkant av møtet hvis klienten ønsker å gå alene.

I mange tilfeller har man rett, men det koster å få rett. Har du advokatforsikring eller boligkjøperforsikring kan det aller meste av kostnader dekkes av forsikringsselskapet. Som privatperson har man også ofte en rettshjelpsdekning i sin alminnelige innbo- eller husforsikring som dekker en rekke ulike sakstyper, også tvister som ikke er knyttet til innbo eller hus. Dette innebærer at forsikringsselskapet dekker en stor andel av kostnadene ved tvistebehandling, og den økonomiske risikoen for klient blir tilsvarende lavere.

© Copyright Legal24 Advokatfirma AS

Postadresse: Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo

Personvern