Kontakt oss

Fagområder

Ansatte

Om oss

Artikler

Boligrett

Våre advokater har omfattende erfaring i saker som gjelder kjøp og salg av bruktbolig, bustadoppføring, husleie og regress fra selskap mot selger av bolig.

Kjøp og salg av bolig og fritidseiendom dreier seg om store verdier, uavhengig av om det er brukt eller ny bolig. Tvister oppstår gjerne som følge av forsinkelser eller mangler ved boligen.

Selgere av bruktbolig kan oppleve at kjøper reklamerer over forhold ved boligen som man selv ikke kjente til. Kjøpere av bruktbolig kan oppleve at boligen man trodde var i god stand, viser seg å være det motsatte.

I saker om oppføring av ny bolig hender det overtakelsen blir forsinket, og dagbøter kan bli aktuelt å kreve. Kjøper kan også oppleve at standarden på en nyoppført bolig ikke svarer til faglig god standard, eller utformingen ikke ble som avtalt. Dette er å anse som et avvik fra det avtalte, og kjøper kan ha rett til å få feilene rettet, motta prisavslag eller løses fra avtalen med entreprenøren.

Våre advokater bistår også både utleier og leietaker i husleietvister. Slike saker reguleres av husleieloven, og hovedregelen er at loven ikke kan fravikes til ugunst for leietaker. Begge parter i et husleieforhold kan erfare at motparten bryter den inngåtte kontrakten. Eller det oppstår uenigheter dersom det ikke foreligger en kontrakt, eller dersom det er uklart hvordan kontrakten skal forstås.

Våre advokater har omfattende erfaring med forhandlinger i boligsaker, både utenrettslig og i rettsmekling, samt rettslig behandling i domstolene der det er nødvendig. Svært mange boligtvister mot forsikringsselskap finner sin løsning i Finansklagenemnda, og her kan våre advokter vise til gode resultater for sine klienter.

I tvister som gjelder bolig er det ofte rettshjelpsdekning gjennom bolig- eller innboforsikring. Vi søker kostnadsfritt om rettshjelpsdekning i saker der dette er aktuelt, og hvis det innvilges innebærer det at klientens forsikringsselskap dekker mesteparten av advokatutgiftene opp til summen angitt i forsikringen.

© Copyright Legal24 Advokatfirma AS

Postadresse: Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo

Personvern