Kontakt oss

Fagområder

Ansatte

Om oss

Artikler

Arverett

Våre advokater bistår klienter over hele landet med arveoppgjør, utarbeidelse av testamenter, arveplanlegging og generasjonsskifte.

I forbindelse med et dødsfall er det mange forhold de etterlatte må ta stilling til, midt i sorgprosessen. En gjenlevende ektefelle og samboer må bestemme seg for om vedkommende ønsker å sitte i uskifte. De etterlatte kan også ha ulik oppfatning av hvordan prosessen rundt arveoppgjøret skal gjennomføres. Det kan ellers være behov for å avklare ens egen posisjon, og videre kan det være nødvendig å avklare hvordan boets økonomiske situasjon er. Vi bistår med rådgivning og veiledning i slike tilfeller.

Når det gjelder selve gjennomføringen av arveoppgjøret, også kalt skifteoppgjøret, bistår vi både som private bostyrere og som testamentsfullbyrdere. Våre advokater står for det praktiske i forbindelse med arveoppgjøret.

For mange kan det virke fremmed å tenke på at man bør opprette et testament. Testamenter er imidlertid et godt verktøy i forbindelse med arveplanlegging, slik at man kan styre arven i en fornuftig retning både med tanke på å ta vare på verdier og for å unngå konflikter. Våre erfarne advokater bistår i forbindelse med rådgivning og drøfting rundt ulike løsninger som er mulig i de konkrete tilfellene, samt også med utarbeidelse av testamenter.

Sammen med testamenter er generasjonsskifte et godt verktøy for å styre hvordan verdiene skal håndteres etter ens død. Ved generasjonsskifter handler det ofte om overføringer til neste generasjon og øvrige nærstående mens man selv er i live, gjerne i kombinasjon med bestemmelser i testament. I mange tilfeller vil det være naturlig å se generasjonsskifte og arveplanlegging ellers under ett.

Mange klienter kontakter oss fordi de ønsker bistand med å sette opp en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er en fullmakt man gir én eller flere personer til å representere deg den dagen du selv ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser, for eksempel på grunn av alderdom og demens. Ettersom fullmakten trer i kraft når man ikke lenger selv er kompetent til å bestemme selv, er det viktig at den er riktig utarbeidet og at formkravene er fulgt. Vi har solid kompetanse med fremtidsfullmaker, og bistår både med rådgivning og utforming for å sikre et godt resultat.

© Copyright Legal24 Advokatfirma AS

Postadresse: Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo

Personvern