Kontakt oss

Fagområder

Ansatte

Om oss

Artikler

Slik unngår du kalddusj når fakturaen kommer

Håndverkertjenester forårsaker mye frustrasjon, ikke minst når fakturaene kommer. Bare siden 2010 har Forbrukerklageutvalget behandlet nesten 2 000 klager på håndverkere.

Flere titalls tusen behandles gjennom ulike rådgivningstjenester i det statlige forbrukerapparatet. Det klages på bilmekanikere, rørleggere, elektrikere – enhver næringsdrivende som utfører arbeid på ting for en forbruker.

Ingen skriftlig avtale?

Det finnes noen tips du kan ta med deg for å unngå vonde økonomiske overraskelser. Ingen av disse rådene vil komme til stor nytte uten en skriftlig avtale. Med dette mener vi ikke et bekreftende «ok» til håndverkeren sitt pristilbud, men en reell avtale, som regulerer hva håndverker skal gjøre, når arbeidet skal være ferdig, hvordan det skal utføres og til hvilken pris. En avtale kan være en epost, SMS, standardavtale fra internett, eller en egenhendig kontrakt. Det er ikke formen som er avgjørende, men innholdet.

Dersom du ikke har en skriftlig avtale, risikerer du at prisen fastsettes ut fra de priser håndverkeren operer med. Priser du for eksempel kan vinne på deres nettsider. Er du ikke tilfreds med denne prisen, må du innhente flere pristilbud fra andre håndverkere på tilsvarende oppdrag for å dokumentere at prisen ligger utenfor lovens ramme, gjengs pris. Dette er en tidskrevende og helt unødig prosess.

Gode tips til avtalen

Å lage en enkel avtale om håndverkertjenester er ikke vanskelig, men selv med gode standardkontrakter oppstår en rekke tvister. Du bør derfor vurdere punktene nedenfor før du underskriver en standardkontrakt.

Før du inngår en avtale, må du bestemme deg for hvilken håndverker du skal velge. Her finnes noen feller. Velger du et nystartet firma, så risikerer du å måtte legge ut for materialer. Du har heller ikke et godt grunnlag for å vurdere referanser. Velger du en håndverker som går konkurs underveis i prosessen, risikerer du at prosjektet stopper opp, og at eventuelle krav på grunn av skader ikke blir dekket. Mange har også erfart at det i et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) ikke finnes noen økonomisk sikkerhet.

Det er utfordrende å gi generelle råd rundt valg av håndverker. Dersom du skal pusse opp egen bolig, bør du først søke opp håndverkeren hos Brønnøysundregistrene (brreg.no). Er det er nystartet firma, eller har de vært i drift i noen år? For mange kan også et raskt google-søk spare senere bekymringer og kostnader.

Forutsatt at du har valgt en håndverker, hvordan skal oppdraget prises? Håndverkere opererer ofte med prisoverslag. Et prisoverslag skal i utgangspunktet ikke overstiges med mer enn 15 % når sluttregningen kommer. I ettertid kan det likevel oppstå tvil; var dette en uforpliktende antydning, eller et bindende prisoverslag? Usikkerhet rundt type oppdrag skal (rettslig sett) komme deg til gode, men du ønsker ikke nødvendigvis å måtte avklare dette gjennom en rettslig prosess. Om du ikke ønsker deg økonomiske overraskelser, og du kan godta en noe høyere pris, bør du derfor velge fastpris.

Om ikke annet avtales vil prisen inkludere merverdiavgift, noe mange håndverkere dessverre ikke er klar over.

Neste steg. Hva skal utføres? Dette er kimen til svært mange konflikter. Her har vi to gode råd på veien. For det første, beskriv resultatet, ikke de enkelte oppgavene. Det hjelper det lite med en god standardkontrakt dersom oppdraget er beskrevet i detaljerte oppgaver som ikke dekker det som skal faktisk utføres.

Et eksempel: Du skal innrede loftet til soverom. Her vil håndverker ofte legge frem pristilbud på X antall veggplater, en ny kurs eller to, antall arbeidstimer osv. Som privatperson har du neppe de beste forutsetninger for å vurdere hva som fører til et lovlig innredet loft. Det er svært vanlig at prosjektet vokser underveis, rett og slett fordi ingen tok høyde for at dere trengte en alternativ rømningsvei. Eller at vinduene måtte utvides for å slippe inn forskriftsmessig mengde sollys. Du bør derfor beskrive resultatet og ikke oppgavene; du skal ha tre soverom bygget i tråd med teknisk forskrift, laget etter din tegning.

Særlig deg som har oppdaget en ulyd i bilen bør vurdere følgende: Skal verkstedet «kikke på clutchen» (i håp om at det er clutchen det er noe galt med), eller skal man utbedre årsaken til ulyden? Om verkstedet ikke ønsker å gi deg fastpris på en ukjent feil, så kan du i hvert fall høre om de godtar fakturering på timesbasis med makspris for oppnådd resultat.

For det andre, inkluder uforutsette utgifter. De som har kjøpt et oppussingsprosjekt har gjerne erfart at det som i begynnelsen var et forutsigbart prosjekt, vokste idet man avdekket råte i bjelkelaget. Med mindre du vet akkurat hva som skal gjøres, og er trygg på at ingen overraskelser skjuler seg i veggen, så kan det være en god idé å velge fastpris inkludert utforutsette utgifter. Du må forvente at prisen går noe opp, men den ekstrakostnaden kan gi deg en god forsikring mot det som måtte dukke opp av ubehagelige overraskelser.

Tilleggsarbeider

Hva gjør du når håndverkeren skal ha ekstrabetaling? Dersom du først har en avtale som beskriver sluttresultatet, inkludert uforutsette utgifter, så skal det ikke oppstå behov for tilleggsarbeider.

Generelt sett kan håndverkere kreve pristillegg for arbeid som ligger utenfor det avtalte. Håndverker skal kontakte deg dersom det under utføringen er behov for tilleggsarbeid. Om du ikke er tilgjengelig, kan tilleggsarbeidet likevel utføres dersom du antas å ville ha tilleggsarbeidet utført, og prisen er ubetydelig eller er lav i forhold til oppdraget for øvrig. Det er håndverkeren som må legge frem dokumentasjon på at tilleggsarbeidene er klarert med deg, eller at det måtte antas at du ønsket tilleggsarbeidet utført. Som den profesjonelle part har håndverker et særlig ansvar for å skape klarhet rundt dette ved å nedfelle eventuelle endringer skriftlig.

Om du mener (tilleggs)arbeidene omfattes av fastprisavtalen, bør du ikke godta at tilleggsarbeidene skal faktureres for. Det er viktig med skriftlig kommunikasjon. Send gjerne en epost til håndverker der du forklarer at det som nå utføres er en del av avtalen, og ikke et tillegg.

Når det haster

Hva gjør du om du er låst ute en lørdagskveld og må ha en låsesmed? Når oppmøtegebyr og kveldstillegg legges til timespris, kan totalprisen fort overraske. Om man ikke kan dokumentere annet, så vil selgers oppgitte priser legges til grunn, med mindre forbruker kan legge frem dokumentasjon som viser at håndverkerens priser avviker fra gjengs pris. Som nevnt over, må du dokumentere avviket fra gjengs pris. Her er det vanskelig å gi gode råd, utover at du gjerne må benytte fem minutter på sjekke priser på håndverkerens nettside før du bestiller.

Til sist vil jeg knytte et par ord til selve fakturaen. For det første: Be alltid om faktura og betal over bank, ikke kontant. Du kan bli medansvarlig for potensielle skatteunndragelser fra håndverkers side dersom vederlaget overstiger kroner 10 000 og betalingen er skjedd kontant. Den prisbevisste forbruker kan også være oppmerksom på at fakturagebyr ikke kan kreves etter håndverkertjenesteloven.

Du har nå, forhåpentligvis, en resultatbasert kontrakt, inkludert uforutsette utgifter, og du betaler alle delbetalinger etterskuddsvis. Du har da et godt juridisk utgangspunkt. Vi i Legal24 kan bistå deg som har advokatforsikring gjennom SAFE både med rådgivning og i en eventuell senere tvist. Du kan også vurdere om det er vel så fornuftig å få bistand i forkant av et større prosjekt, enn å håndtere en tvist i etterkant.

Lykke til!

© Copyright Legal24 Advokatfirma AS

Postadresse: Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo

Personvern