Kontakt oss

Fagområder

Ansatte

Om oss

Artikler

Håndverkertjenester og avtaler

Håndverkertjenester og avtaler

Unngå kalddusj når fakturaen kommer
Håndverkertjenester forårsaker mye frustrasjon, ikke minst når fakturaen kommer. Bare siden 2010 har Forbrukerklageutvalget behandlet nesten 3 500 klager på håndverkere. Det klages på bilmekanikere, rørleggere, elektrikere – enhver næringsdrivende som utfører arbeid på ting for en forbruker. Vårt råd er å være nøye med å inngå en skriftlig avtale.

Det finnes noen tips for å unngå vonde økonomiske overraskelser. Nøkkelen er en skriftlig avtale. Med dette mener vi ikke et bekreftende «ok» til håndverkers pristilbud. Du bør inngå en reell avtale som regulerer hva håndverker skal gjøre, når arbeidet skal være ferdig, hvordan det skal utføres og til hvilken pris. En avtale kan være en e-post, SMS, standardavtale fra internett eller en egenhendig kontrakt. Det er ikke formen som er avgjørende, men innholdet.

Gjør undersøkelser før avtaleinngåelse

Å lage en enkel avtale om håndverkertjenester er ikke vanskelig, men det finnes noen fallgruver.

Før du inngår en avtale, må du bestemme deg for hvilken håndverker du skal velge. Her finnes noen feller. Unngå helst et nystartet firma, uten referanser og kapital til å legge ut for materialer. Ved å velge et veletablert firma er faren for konkurs underveis i prosessen lavere, og du senker risikoen for at prosjektet stopper opp, og at eventuelle krav på grunn av skader ikke blir dekket. Mange har også dyrekjøpte erfaringer med håndverkere som har registrert firmaet som et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), der det ikke finnes noen økonomisk sikkerhet for deg som kunde. 

Det er utfordrende å gi generelle råd rundt valg av håndverker. Dersom du skal pusse opp egen bolig, bør du først søke opp håndverkeren hos Brønnøysundregistrene (brreg.no). Er det er nystartet firma, eller har de vært i drift i noen år? For mange kan også et raskt google-søk spare senere bekymringer og kostnader.

Avklar pris på forhånd

Sett at du har valgt en håndverker. Hvordan skal oppdraget prises? Håndverkere opererer ofte med prisoverslag. Et prisoverslag skal i utgangspunktet ikke overstiges med mer enn 15 prosent når sluttregningen kommer. I ettertid kan det likevel oppstå tvil; var dette en uforpliktende antydning, eller et bindende prisoverslag? Usikkerhet rundt type oppdrag skal (rettslig sett) komme deg til gode, men du ønsker ikke nødvendigvis å måtte avklare dette gjennom en rettslig prosess. Om du ikke ønsker deg økonomiske overraskelser, bør du derfor velge fastpris.

Om ikke annet avtales skal prisen inkludere merverdiavgift, noe mange håndverkere dessverre ikke er klar over. 

Hva skal gjøres?

Hva skal utføres? Dette er kimen til svært mange konflikter. Her har vi to gode råd på veien. For det første: beskriv resultatet, ikke de enkelte oppgavene! Det hjelper det lite med en god standardkontrakt dersom dere har beskrevet konkrete oppgaver som ikke dekker det som skal faktisk utføres.

Et eksempel: Du skal innrede loftet til soverom. Her vil håndverker ofte legge frem pristilbud som viser antall veggplater, antall løpemeter listverk, antall arbeidstimer osv. Som privatperson har du neppe de beste forutsetninger for å vurdere hva som fører til et lovlig innredet loft. Hva skjer dersom det viser seg at loftet trenger en alternativ rømningsvei for å kunne brukes? Eller om det viser seg å være råteskader bak de gamle sponplatene? Et godt råd er derfor å beskrive resultatet, og ikke de konkrete oppgavene: Hvordan skal boligen se ut når prosjektet er ferdigstilt?

Særlig deg som har oppdaget en ulyd i bilen bør vurdere følgende: Skal verkstedet «kikke på clutchen» (i håp om at det er clutchen det er noe galt med) eller skal verkstedet utbedre årsaken til ulyden? Om verkstedet ikke ønsker å gi deg fastpris på en ukjent feil, så kan du i alle fall høre om de godtar fakturering på timesbasis, med makspris for oppnådd resultat.

Det er også viktig å inkludere uforutsette utgifter. Den som har kjøpt et oppussingsobjekt har gjerne erfart at det som i begynnelsen var et forutsigbart prosjekt, vokste idet man avdekket råte i bjelkelaget. Med mindre du vet akkurat hva som skal gjøres, og er trygg på at ingen overraskelser skjuler seg i veggen, så kan det være en god idé å velge (1) fastpris og (2) inkludere utforutsette utgifter. Du må forvente at prisen går noe opp, men den ekstrakostnaden kan gi deg en god forsikring mot ubehagelige overraskelser.

Tilleggsarbeider

Dersom du først har en avtale som beskriver sluttresultatet, inkludert uforutsette utgifter, så skal det ikke oppstå behov for tilleggsarbeider. Men, hva gjør du når håndverkeren skal ha ekstra betaling?

Generelt sett kan håndverkere kreve pristilleggfor arbeid som ligger utenfor det avtalte. Håndverker skal kontakte deg dersom det under utføringen er behov for tilleggsarbeid. Om du ikke er tilgjengelig, kan tilleggsarbeidet likevel utføres dersom du antas å ville ha tilleggsarbeidet utført, og prisen er ubetydelig eller er lav i forhold til oppdraget for øvrig. Det er håndverkeren som må dokumentere at tilleggsarbeidene ble klarert med deg, eller at det måtte antas at du ønsket tilleggsarbeidet utført. Som den profesjonelle part har håndverker et særlig ansvar for å skape klarhet rundt dette ved å få eventuelle endringer skriftlig.

Om du mener (tilleggs)arbeidene omfattes av fastprisavtalen, bør du ikke godta faktura for tilleggsarbeid. Her er det viktig med skriftlig kommunikasjon. Send gjerne en e-post til håndverker der du forklarer at det som nå utføres er en del av avtalen, og ikke et tillegg.

Når det haster

Hva gjør du om du har låst deg ute, og må ha en låsesmed? Her har du neppe tid til å inngå noen skriftlig avtale. Når dere ikke har avtalt pris for oppdraget, så vil håndverkers ordinære priser legges til grunn. Igjen, her kan du protestere dersom du mener prisene overstiger «gjengs pris» for tilsvarende oppdrag, og du kan vise til sammenlignbare håndverkere med klart lavere priser. Som nevnt over, er det du som forbruker som må dokumentere avviket fra gjengs pris. Her er det vanskelig å gi gode råd, utover at du gjerne må benytte fem minutter på å sjekke priser på håndverkerens nettsider før du bestiller.

Til sist vil jeg knytte et par ord til selve fakturaen. For det første: Be alltid om faktura og betal gjennom bank, ikke kontant. Du kan bli medansvarlig for potensielle skatteunndragelser fra håndverkers side dersom vederlaget overstiger kroner 10 000 og betalingen er skjedd kontant. Den prisbevisste forbruker kan også være oppmerksom på at fakturagebyr ikke kan kreves etter håndverkertjenesteloven. 

© Copyright Legal24 Advokatfirma AS

Postadresse: Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo

Personvern