Theresa Wikborg Wiese

Advokatfullmektig
Teresa bistår klienter innen fast eiendoms rettsforhold.
Utdanning
  • Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, 2018
Erfaring
  • Advokatfullmektig, Protector Forsikring ASA
  • Saksbehandler, Barnas Jurist