Tonje Hovde Skjelbostad

Daglig leder

Tonje Hovde Skjelbostad er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og daglig leder i Legal24 advokatfirma og Alt Legalt-konsernet. Hun har mange års erfaring som juridisk rådgiver og avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet hvor hun blant annet har hatt ansvaret for tilsynets arbeid på boligområdet, markedsføring i sosiale medier og e-handel og angrerett. Hun har fra dette særlig kompetanse innen markedsføringsrett, boligrett, eiendomsmeglingsrett, kjøpsrett, kontraktsrett og forvaltningsrett.Skjelbostad sitter i det regjeringsoppnevnte eiendomsmeglingsutvalget og er en mye brukt foredragsholder, blant annet for ulike tema innfor eiendomsmeglingsbransjen og om markedsføring i sosiale medier.

Utdanning
 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • Konflikthåndtering ved jur. fakultetet ved UiO
 • Masteroppgave: erstatning for skade på biologisk mangfold
 • DiFi’s program for toppledergrupper i staten
 • Prosjektlederskolen gjennom Confex
Erfaring
 • Konsernsjef, Alt Legalt AS
 • Daglig leder, Legal24
 • Avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet
 • Medlem i Eiendomsmeglingsutvalget
 • Medlem i Disiplinærnemnden for advokattjenester
 • Juridisk rådgiver og seniorrådgiver i Forbrukerombudet
 • Trainee i Advokatfirmaet Schjødt