Siham Himmich

Advokatfullmektig
Siham bistår klienter innen fast eiendoms rettsforhold.
Utdanning
  • Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, 2015
Erfaring
  • Rådgiver/saksbehandler Vygruppen AS