Mathilde Nerland Lie

Advokatfullmektig

Mathilde bistår klienter innen fast eiendoms rettsforhold.

Utdanning
  • Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, 2020
  • Masteroppgave: 'Forholdet mellom friststarten til den relative reklamasjonsfristen i avhendingslova § 4-19 første ledd og friststarten for tilleggsfristen i foreldelsesloven § 10 nr. 1'
Erfaring
  • Leder for studentseksjonen og hovedstyremedlem, Norges Juristforbund
  • Advokatsekretær, Advokatfirmaet DLA Piper Norway DA