Marianne Kvanvik

Advokat
Partner
Fagsjef

Marianne er fagansvarlig innen fast eiendoms rettsforhold og bistår privatpersoner og bedrifter innen kjøp- og salg av bolig, forsikringsrett, erstatningsrett og kontraktsrett.

Utdanning
  • Juridisk embetseksamen UiO, 1999
  • Godkjent advokatmekler
Erfaring
  • Advokat og fagsjef Protector Forsikring ASA
  • Advokat i Hersløv, Bull & Co
  • Medlem av Finansklagenemnda Eierskifte