Thomas Fritzon

Advokat

Thomas har lang erfaring med bistand innen fast eiendoms rettsforhold, samt kontraktsrett. Thomas har meglerbevilling og kan foreta eiendomsoverdragelser og ta megleroppdrag.

Utdanning
  • Cand jur ved Universitetet i Oslo, 2001
Erfaring
  • Daglig og faglig leder for to meglerforetak med hovedvekt på salg av bolig, prosjekt og næringseiendom
  • Egen praktiserende advokat innen fagområdene fast eiendom, pengekrav, kontrakter og prosedyre, 2005-2010
  • Namsfullmektig ved Oslo byfogdembete med spesialområde innen tvangsfullbyrdelse av pengekrav, 2002-2005