Maria Isabel Frang

Advokatfullmektig

Isabel bistår klienter innen kontraktrett, herunder boligkjøp og kjøp av varer og tjenester

Utdanning
  • Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, 2013
Erfaring
  • Sekretariatet for Markedsrådet
  • Forbrukerklageutvalget