Adele Ditlefsen

Advokatfullmektig

Adele bistår klienter innen fast eiendoms rettsforhold.

Utdanning
  • Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, 2019
Erfaring
  • Advokatsekretær, Humlen Advokater AS
  • Pratikant, Halden tingrett