Caroline Crowo Lundeby

Advokatfullmektig
Caroline bistår klienter innen fast eiendoms rettsforhold.
Utdanning
  • Master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, 2021
Erfaring
  • Saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
  • Trainee i NHO