Suzanne Victoria Brennhovd

Advokatfullmektig

Suzanne har juridisk utdannelse fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet som saksbehandler i Codan Forsikring og som jurist i sekretariatet for Finansklagenemnda. I sekretariatet jobbet hun både i skade- og i eiendomsavdelingen.

Gjennom sitt arbeid i tidligere stillinger har Suzanne tilegnet seg god erfaring innenfor spesialiserte rettsområder som fast eiendoms rettsforhold, herunder reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendingsloven. Hun har også spesielt erfaring innen skadeforsikring, herunder bil/båt, bygning, reise, ansvar og rettshjelp. Hun har i tillegg jobbet mye med saker tilknyttet forsikringsavtaleloven.

Utdanning
  • Master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, 2017
Erfaring
  • Advokatfullmektig i Finansklagenemnda, 2018-2020
  • Saksbehandler Codan Forsikring, 2017-2018