Mathias S. Bødtker

Advokat
Partner

Mathias Sejersted Bødtker (f. 1982) er partner, har jobbet spesielt med eiendom gjennom mange år, og har også bakgrunn som dommerfullmektig ved tingretten i Steinkjer.

Bødtker har bred erfaring innenfor obligasjonsretten generelt, med særlig kompetanse innen reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendings- og bustadoppføringsloven samt ved kjøp/salg av håndverkertjenester. Han har også lang erfaring med forsikringsoppgjør ved tingsskade- og ansvarsforsikringssaker.

Bødtker har prosedert et stort antall saker ved landets domstoler. Han påtar seg oppdrag for både privatpersoner og bedrifter.

Utdanning
  • Juridisk embetseksamen fra Universitet i Oslo
  • Masteravhandling: Mangelsvurderingen ved salg av bolig «som den er»
  • Spesialemner: Bolig- og eierseksjonsrett
Erfaring
  • Dommerfullmektig, Inntrøndelag tingrett
  • Advokat, Protector Forsikring ASA
  • Trainee, Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS