Anna Sandsdalen Aalde

Jurist
Anna bistår klienter innen fast eiendoms rettsforhold.
Utdanning
  • Studert rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen
  • LLM fra University of Glasgow, 2021
Erfaring
  • Saksbehandler i Rettsvesenet